Ücretsiz keşif formunu doldurduğunuz da en kısa süre içinde sizinle irtibata geçilecektir. Formu doldurarak detaylı bilgi isteyebilirsiniz     Ücretsiz Keşif Formu

Isı Pay Ölçer ve Kalorimetre Sistemleri

Isı Pay Ölçer ve Kalorimetre Sistemleri

Isı Pay Ölçer, merkezi ısıtma sistemli binalarda radyatör üzerine takılarak tüketilen ısı enerjisini paylaştırmaya yarayan cihazdır. Çok kolonlu, borulu/ dikey ısıtma Sistemlerindeki kullanımı için tasarlanmıştır.

Isı Pay Ölçer ve Kalorimetre Sistemleri

Ülkemizde 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında yayınlanan ilgili yönetmelikler ile ısı kontrol sistemlerinin merkezi ısıtma sistemli binalarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği gereğince, yeni yapılmakta olan ve mevcut binalar, 2000 m² ve üzeri kapalı alana sahip ve merkezi sistemle ısınıyorlarsa 2012 Mayıs ayı itibariyle ısı paylaşım sistemlerini kullanmak zorundadırlar.

Enerji Verimlilik Yasası'na göre;

"Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi ve lokal veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanımı miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz."

"Tüketilen enerjiyi sınırlandırmak için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır."

"Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderinin, %30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır."

Isı gider paylaşım sistemleri Kalorimetre ve Isı Pay ölçer sistemleri olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.

KALORİMETRELER

Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen ısı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip, tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır.

Isı sayacı, harici ve dâhili (kompakt sayaçlarda gövde üzerindedir) sıcaklık sensorları ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulur.

Isı sayaçları üç ana bileşenden oluşur.

 1. Debimetre: Dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını ölçer.
 2. Sıcaklık Sensor Çifti: Isıtma suyunun daireye girmeden önceki sıcaklık değerini ve radyatörlerde dolaştıktan sonra daireden çıkış sıcaklık değerini ölçer.
 3. Hesaplama Ünitesi: Tüketilen ısı miktarını hesaplar ve geçmiş dönem tüketim miktarlarını hafızasında saklar.

ÖN ÖDEMELİ KONTÖR KARTLI KALORİMETRE SİSTEMLERİ

Ön ödemeli ısı sayacı sistemi: Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışır.Yönetim ısı enerji bedelini önceden alır ve karta ödendiği kadar kontör yükler.Kullanıcının tesisata veya sıcak su istasyona monte edilen kesme vanası Sistemi ile kontrol edilir. Kontör bittiğinde kesme vanası %10 açık kalacak şekilde kapatılır ve böylece daire sıcaklığın yasal olarak 15°C 'nin altına düşmemesini sağlar.

Binalarda Isı Tasarrufu

Bina giriş kapılarının otomatik kapanacak şekilde olması, merdiven boşluklarındaki havanın soğumasını engelliyecek dolayısıyla evlerimizin daha sıcak olmasını sağlayacaktır. Kış aylarında giriş-çıkışlarda dikkatli olunmalı ve bu kapılar açık bırakılmamalıdır.

Binaların yalıtımının iyi yapılması durumunda 90°C kazan çıkış ve 70°C kazan dönüş sıcaklıkları yerine 70/55°C ve daha altında olacak şekilde ısıtma tasarımları yapılabilmektedir.  Böylece daha küçük boyutlarda kazan kullanılabilmekte, maliyetleri azalmakta, verimleri de artmaktadır.

Kalorifer tesisatının bodrumlardaki dağıtım ve toplama borularının ve vanalarının yalıtımı ile enerji tüketimi azaltılabilir.

Binalarda güneş ışınları sebebiyle özellikle kuzey ve güneye bakan taraflarda büyük sıcaklık farkları olmaktadır. Odanızın sıcaklığının artması durumunda pencereyi açmak yerine radyatör vanasını kısınız. Günde 2 saat açık duran pencereler sebebiyle 50-75 kW/m2 yıl a kadar ısı kaybı olabilmektedir. Isı tasarrufu yapmanın en pratik ve kolay yollarından birisi de sıcaklık ayarlı termostatik vanalar kullanmaktır, oldukça büyük ısı tasarrufu sağlanabilir.

Oda sıcaklığını 1°C arttırmak için yaklaşık % 6 oranında daha fazla enerji harcamak gerekmektedir.

Oda sıcaklığı 23 °C iken ısı kaybı 100 ise;
Oda sıcaklığı 22 °C de tutulursa % 6 tasarruf
Oda sıcaklığı 21 °C de tutulursa % 12 tasarruf
Oda sıcaklığı 20 °C de tutulursa % 18 tasarruf sağlanabilir.

insan 23 dereceye de 21 dereceye de alışabilir. aradaki farkı fazla hissetmez fakat faturadaki%12 lik fark hemen hissedilebilir.  100 TL ödemek varken neden 113,6 TL ödeyesiniz ki?

Isı paylaşımının olmadığı bir binada siz nekadar tasarruf yapsanız da ödeyeceğiniz miktar sadece sizin tasarrufunuzla azalmayacaktır bu maddelere bütün apartman sakinlerinin dikkat etmesi gerekir. Bunun için de her radyatörde 1 er adet Termostatik Vana ve Isı pay ölçer bulunması size istediginiz oranlarda tasarruf yapma imanı ve yaptığınız tasarruf kadar az ödemenizi sağlar.

Bu önemli noktalara dikkat edilirse ciddi oranda tasarruf sağlanarak hem kendi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz.

ISI PAY ÖLÇER

ISI PAY ÖLÇER

Isı pay ölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini buna göre de gider paylaşımı yapılabilmesini sağlayan ısı sayacıdır. böylece her daire kullanmış oldugu enerjinin parasını öder.

Isı pay ölçerler monte edilmiş olduğu radyatörün ısısı ile oda ısısı arasındaki farkı ölçerek kullanılan enerjiyi hesaplar, gelen doğalgaz faturasınından sonra konusunda uzman teknik ekibin daire içerisine girmeden hiçbir kat sakinini rahatsız etmeden uzaktan okuma (RF-GSM) sistemi ile bütün kullanım değerleri alınır bu alınan değerler 5627 sayılı kanunda belirtildiği sekilde kullanım oranına göre paylaştırılır ve bütün kat sakinlerine ısıtma gider faturası olarak ulaştırılır. Gider paylaşımlarının yasaya uygun olarak yapılması veya buna uygun hesaplama yapan yazılımların kullanılması çok önemlidir. Honeywell EWI yazılımı yasaya uygun olarak hesaplama yapmaktadır.

Isı Payölçer Nedir?

C: Isı payölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini buna göre de gider paylaşımı yapılabilmesini sağlayan ısı sayacıdır.

Isı Payölçer nerelerde kullanılır?

C: Yeni ya da eski , içinde kalorifer peteği bulunan tüm binalarda payölçer kullanılabilir.

Isı Payölçer ne işe yarar?

C: Monte edildiği odanın ısıtılması için ne kadarlık bir enerji harcandığının tespitini sağlar , böylece de adaletli bir faturalandırma yapılabilir.Termostatik vanaların da kullanılması durumunda  % 30’a varan yakıt tasarrufu sağlar.

Isı Payölçer sisteminin kombiden farkı nedir?

C: Isı pay ölçerli merkezi sistemlerde her daire en az 15 °C’ sıcaklıkta tutulmak zorundadır. Bu sıcaklıktan sonra, herkes istediği kadar ısınır ve ısındığı kadar öder. Kombili binada alt veya üst katınızdaki daire kombisini kullanmadığı durumlarda dairenizi ısıtmanız daha zorlaşacağından dolayı siz daha çok ödersiniz. Isı payölçerli sistemlerde ısıtma sistemi için daireye gaz girmez. Kombinin bakımı, arızası vs.. sıkıntıları olabilmektedir.

Radyatörlerim kapalı olsa da para öder miyim?

C: Isı payölçerli sistemlerde radyatörlerinizi tamamen kapatamazsınız. Yönetmeliğe göre evin sıcaklığı 15°C altına düşürülemez. Önceki sorunun cevabında da belirttiğimiz gibi bu zorunluluğun amacı, daireler arasında haksız ısı geçişine engel olmaktır. Ayrıca giriş, merdivenler vs.. gibi ortak alanların ısıtılmasından gelen bir pay da, dairelerin bireysel ısınma giderlerine ilave edilir.

Binadaki diğer dairelerdeki radyatörlerin kapalı olup olmadığını kim bilecek?

C: Radyatör vanasının kapatılıp kapatılmadığı Isı payölçer cihaz tarafından algılanmakta ve okumalar sırasında bize bildirilmektedir ve bina yöneticisine gönderilen özet listede belirtilmektedir.

Diğer dairelerin ne kadar ödeme yaptığını nasıl bileceğim?

C: Binadaki tüm dairelerin tüketimlerini gösteren özet rapor bizim tarafımızdan hazırlanıp bina yönetimine gönderilir. Yönetmeliğe göre bu özet rapor apartman duyuru panosundan en az 3 gün süre ile ilan edilir.

Isı payölçer sistemlerinin termostatik vana ile birlikte kullanılması zorunlu mu?

C: Odaların otomatik olarak istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlamak için termostatik vana kullanımı zorunludur. Termostatik vana, ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak devreye girer ve radyatördeki sıcak su akışını keser. Böylece aşırı ısınma ile enerji israfı önlenmiş ve Isıtma giderlerinde tasarruf yapılmış olur. Binanın konumu ve diğer özelliklerine bağlı olarak %40 lara varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkündür. Örneğin: Sıcaklayınca camı açan bir daire sakini artık termostatik vanadan değeri düşürerek odanın istediği sıcaklıkta olmasını sağlar.

Bir daireye kaç tane Isı payölçer takılır?

C: Eski yeni tip fark etmeksizin daire içinde bulunan her peteğe bir adet pay ölçer takılır. Cihaz montajı teknik ekiplerce kolaylıkla yapılır.

Isı payölçer nasıl Çalışır?

C: Pay ölçer cihazı, peteğin ve odanın sıcaklığını ayrı ayrı ölçer. Aradaki ısı farkına göre tüketim hesaplar.

Ölçümler nasıl toplanır?

C: Her pay ölçer içinde bulunan bir radyo vericisi sayesinde, topladığı verileri gönderir.

Okuma yapmak için eve mi giriyorsunuz?

C: Hayır, Okuma yapmak için daire içerisine girmiyoruz. Radyatörünüzdeki payölçerler veya ısı sayaçları, servis elemanımızın elindeki el bilgisayarına sinyallerini göndermeye ve kullanılan ısı miktarını bildirmeye başlıyorlar. Kısa bir sürede veri toplama işlemi tamamlanıyor ve alınan veriler işlenmek üzere merkeze bildiriliyor.

Yakıt parasını kim bölüştürüyor?

C: Bina Yönetici Honeyhome’a  yakıt faturası tutarını aktarır.  Aktarılan bu tutarlar Isı pay ölçerlerden toplanan verilere göre yönetmenliğe uygun olarak faturalandırma yapabilen Honeywell EWI paylaşım programımız tarafından otomatik olarak bölüştürülür ve raporlar oluşturulur. Isıtma giderlerinde adil paylaşım için yönetmenliğe uygun faturalandırma yapamayan yazılımlardan uzak durmanızı öneririz.

Isı payölçerin pil ömrü kaç sene?

C: Honeywell Isı payölçer cihazların pil ömrü 10-12 yıl arasındadır.

Sistemin işletme maliyeti ve şekli?

C: Cüzi miktarlarda olan aylık okuma ve faturalandırma bedeli dışında bir işletme maliyeti yoktur.

Payölçerim arızalanırsa ve ben de fark etmezsem ne olacak?

C: Payölçerinizin arızalandığını siz fark etmeseniz bile okuma sırasında bu arızalı payölçerler sistem tarafından tespit edilebilmektedir.

Fatura Paylaştırma hizmeti için ayrıca para ödeyecek miyim?

C: Adil bir paylaşım için uzman kişiler tarafından yönetmenliğe uygun yazılımla faturalandırma yapılması gerekmektedir bu da ücreteli bir hizmettir. Yönetmenliğe uygun ve adil bir fatura paylaşımı için bizden teklif alabilirsiniz.

Bu cihazı kullanmak yasal olarak zorunlu mu?

C: Enerji verimliliği yasası (ısı paylaşım yönetmeliği) gereğince, merkezi sistemle ısınan dairelerin pay ölçer uygulamasına geçmesi için 2012 yılı Mayıs Ayına kadar süre tanınmıştır.

Sistemin uygulanmaması durumunda verilecek cezai bir yaptırım var mıdır?

C: Yönetmeliğe göre cezada Türk Ceza Kanunu hükmü vardır. Ama cezanın ne olacağı nasıl olacağı açık değildir.

Kablolu cihaz satıyor musunuz (M-Bus vs..) ?

C: Isı payölçerlerimiz kablosuz tiptedir sadece talep üzerine veri toplama arabirimleri montaj edilirse bunların merkezle kablo ile haberleşmesi gerekebilir fakat bizim verdiğimiz okuma hizmetinde buna ihtiyacız yoktur, çünkü okumalarımızı direkt olarak ısı payölçerden Radyo sinyalleri aracılığı ile almaktayız. Daire girişinde kullanılan kalorimetre ve su sayaçlarında kablolu sistemler tavsiyemizdir, kullanılan 2 damarlı kablo girdi-çıktı sistemi ile kolayca ısıtma kolon hattının yanından çekilir.

Honeywell Isı Payölçer Cihazların Özellikleri:

–Tek sensör / çift sensör seçeneği

–10 yıl pil ömrü + 15 ay hafıza ömrü

–5 rakamlı LCD ekran

–Otomatik değişen gösterge

–Mekanik zorlanmalara dayanıklılık ve suya karşı koruma

–IrDA arabirim

–Radyo modülü

–AMR ve WALK-BY (Daire içine girmeden Okuma) sistemlerine uygun ürün seçenekleri

–Yazılım koruması

- Uyku modunda teslim

- Hassas ölçüm yapabilme

- Ekrandan Mevcut değer, başlangıç tarihi, son başlangıç tarihinde ölçüm değeri okunabiliyor ve ekran testi yapılabiliyor.

 Isı Payölçer Sisteminin Kurulumu

 • Öncelikle Isı payölçer sistemi kurulacak olan daire içerisinde uzman elemanlar tarafından ufak bir keşif yapılır.
 • Bu keşif sırasından Isıtma sisteminiz, radyatör tipleri ve adetleri belirlenir.
 • Isı payölçerlerin radyatör üzerindeki konumları dairenizin ve radyatörünüzün tipine göre belirlenir
 • Radyatör tiplerinize uygun olarak seçilmiş ısı payölçer cihaz ve termostatik vanalar, herhangi bir tadilata gerek kalmadan radyatörünüze monte edilir.
 • Isı payölçerlerinize monte edildikleri radyatörlerin karakteristik bilgileri girilir. ısı pay ölçeriniz bu bilgilere göre programlanır ve sistem devreye alınır.
 • Sistem devreye alındıktan sonra sizin yapmanız gereken hiç bir işlem yoktur.
 • Bundan sonra Payölçer okuma elemanlarımız her ay gelerek sisteminizi okur ve buna göre ısı giderlerinizin paylaştırılmasını sağlarız.
 • Ve artık harcadığınız kadar ödersiniz

Servis Talep Formu

Sipariş,montaj,bakım,arıza

bildirimleriniz için servis

formunu doldurabilirsiniz..

Doğalgaz 7/24 Acil Servis

0544 623 93 07

Duyurular

GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU


GSM: 0544 623 93 07


Sizin için gerekli olan bütün işlemleri biz hallediyoruz. BURSAGAZ ile ilgili işlemleri halletmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz.


Keşif talebinde bulunmak için ücretsiz keşif formunu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KEŞİF FORMUHakkımızda

Bizi takip etmeye devam edin. Yeniliklerimizden ilk önce siz haberdar olun.

SOSYAL MEDYA:

    

İrtibat Bilgilerimiz

Lütfen daha iyi bir hizmet için bilgi almak istediğiniz konularda bizimle irtibata geçin:
info (@) bursadogalgaztesisati.com
+90 544.623.9307
+90 224.362.0200
© Design BursaWebTasarım
Yandex.Metrica